Vergoedingen

Basisverzekering en eigen risico

De kosten voor dieetadvisering worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 3 uur per jaar per persoon. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Aanvullende verzekering

Als je naast je basisverzekering een aanvullend pakket hebt wordt hieruit vaak een extra vergoeding gegeven. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar of bekijk hun vergoedingenoverzicht.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen in 2018 op de site van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Spelen er medische zaken, dan heb je een verwijsbrief met een medische indicatie nodig van je (huis-)arts of specialist. Dit om te zorgen dat wij alle relevantie informatie hebben en u goed kunnen adviseren.

Is er geen medische reden, dan kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist is vrij toegankelijk. Als u zonder verwijzing een afspraak maakt bij ons dan start de behandeling met een screening waarmee we in kaart brengen of er eventueel gezondheidsfactoren zijn die relevant zijn voor de begeleiding.

Let op: niet alle verzekeraars honoreren de directe toegankelijkheid voor diëtetiek. Wilt u zeker weten welke eisen uw verzekeraar stelt? Neem dan contact op met uw verzekeraar of vraag het ons.

Wat als ik geen recht (meer) heb op vergoeding?

Het kan het zijn dat je meer tijd nodig hebt dan de verzekeraar vergoedt of dat de verzekeraar de consulten niet vergoed. Kijk bij tarieven voor een overzicht van de kosten als u die zelf moet betalen.

Ketenzorg

Als je huisarts is aangesloten bij de Kennermerlucht, Diazon of HAFANK (ketenzorg) gaan de kosten niet af van het verplicht eigen risico vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van diabetes, COPD en/of CVRM (Cardiovasculair risico).

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Tarieven

In de meeste gevallen vergoedt uw verzekeraar de consulten. Hierover leest u meer onder vergoedingen op deze pagina. Mocht u geen recht hebben op vergoeding dan gelden de volgende tarieven:

    • Begeleiding per uur: € 66,00
    • Telefonisch consult: € 16,50 per kwartier.
    • Toeslag bij huisbezoek:  € 27,50 per consult

Wij rekenen éénmalig 30 minuten administratie- en uitwerktijd (indirecte tijd). Een eerste consult duurt 60 minuten. Vervolgconsulten duren een halfuur of drie kwartier, afhankelijk van de problematiek.

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.