Klachten

Als u een klacht heeft over de behandeling door uw diëtist, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn. De klachtencommissie kan u hulp bieden bij het oplossen van het conflict. U kunt een uitspraak krijgen over de terechtheid van uw klacht. Ook kunnen er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Adressen en telefoonnummers

Wilt u informatie of begeleiding van een medewerker, neem dan contact op met:

Adviespunt Zorgbelang, tel. 0900 2437070 (€ 0,10 per minuut) of via www.adviespuntzorgbelang.nl

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
Postbus 18800
3501 CV UTRECHT