Voorwaarden

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Dietisten kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De Dietisten is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende onjuistheden of schade dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie, vrijblijvende adviezen of producten. Het gebruik van de informatie, vrijblijvende adviezen of producten is geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. De eigenaren van De Dietisten kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor schade die optreedt aan gezondheid ten gevolge van het opvolgen van vrijblijvende NIET medische adviezen en het gebruik van de producten.